ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೂ ಭಾರ...

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಹೇಗೆ?

ಈಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಂಡಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಮಾಡಿವೆಯಲ್ಲ, ನಾವೂ ಒಂದನ್ನು ಕೊಂಡು ಬಳಸಿಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಹೊರಟಾಗ ಮಾರು...

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು

ಬದಲಾವಣೆಯೇ ಜಗದ ನಿಯಮ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಉಳಿದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ...