ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ

ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತಿಹೆಚ್ಚುಬಾರಿ ಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡಲುಹೊರಟರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡ...

ಟೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು...

ಟೀವಿ ಯಾವ ಬಗೆಯದಾಗಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಚಿತ್ರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಟೀವಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಮುಗಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದರ್ಧ ಭಾಗದ ಕೆಲಸ ...

ಎಲ್‌ಸಿಡಿ, ಎಲ್‌ಇಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇತ್ಯಾದಿ

ಟೀವಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಟೀವಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಕೇಳಸಿಗುವುದು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಎಲ್‌ಇಡಿ ಬೇಕೋ...