ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಆದಂತೆ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಬೇ...

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ವಿಧ!

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹತ್ತಾರು ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ: ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದು, ...

ನಿಮಗೆಂಥ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಬೇಕು ನೋಡಿ...

ಒಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ಆಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವು ಕ...

ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ವ್ಯವಹಾರ

ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಆಗ ಬಿಸಿನೀರೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಸಿನೀರಿನ ...

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಕೊಳ್ಳುವಿರಾ?

ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್, ತಂಗಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜು - ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದಾದರೂ ಕರೆಯಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕರ (ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್) ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ...